Polcoat ekologia

Działalność zakładu skoncentrowana jest na rozwiązaniach chroniących środowisko


Nasza firma preferuje produkty i technologie, których użycie minimalizuje generowanie odpadów w postaci materiałów
niepodlegających recyklingowi.